Internet z satelity jest usługą bardzo popularną. Od niedawna jedną z nich jest pani Agnieszka Piotrowska, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda Kuwasy” w Woźnej Wsi, leżącej w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W marcu 2004 roku zakończyliśmy projekt łączności dla firmy Hydrobudowa S.A. z Gdańska. Terminale pracują w Ra’s al-Unuf w Libii. To już trzeci kontynent, na którym działają nasze łącza!

 W czerwcu 2003 nasze usługi z powodzeniem przeszły testy zorganizowane przez Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej. Dwutygodniowy sprawdzian potwierdził wysoką jakość i niezawodność oferowanych przez nas rozwiązań. W ich wyniku realizujemy projekt łączności satelitarnej w Iraku dla stacjonujących w polskiej strefie stabilizacyjnej jednostek. Nasza technologia jest wykorzystywana do wykonywania szerokopasmowych połączeń do sieci Internet. […]